Bättre chef med träning

Det finns bra chefer och så finns det mindre bra chefer.
Skillnaden kan vara himmelsvid.
Men att man föds till ledare är en myt – däremot kan man träna sig att bli en bättre chef.

– För att bli en bra chef är det träning som gäller. Jag har sett fantastiska resultat när det gäller människors utveckling, säger Tomas Ärlemalm, lärare på Mgruppen, ett företag som utbildar och utvecklar chefer.

På Mgruppens så kallade processveckor arbetar man gruppvis med fem-sju chefer som får träna viktiga delar av chefskapet. De får genom rollspel lära sig hur de som chefer ska hantera känslor och ge varandra positiv och negativ respons.

– Vi kan ge cheferna självförtroende och ta fram deras goda egenskaper, säger Tomas Ärlemalm.

Att dåliga chefer som inte kan lösa konflikter och inte respekterar sina medarbetare påverkar både arbetsklimat och lönsamhet är ett faktum. Företaget Netsurvey frågade, via e-post, en miljon anställda runt om i världen om arbetsklimatet, exempelvis ”Tycker du att din chef visar dig respekt?” och ”Anser du att din chef kan lösa konflikter?”. En slutsats av undersökningen var att anställda som inte ansåg att chefen kunde lösa konflikter bra gjorde precis så mycket de var satta att göra, inte ett uns mer.

– Cheferna bestämmer väldigt mycket. De står för värderingar, vad som är viktigt, prioriteringar och det sätter arbetsklimatet. Är de inte medvetna om det blir arbetsklimatet sämre, säger Tomas Ärlemalm.

Arbetsklimat mäts ofta i attitydundersökningar – men det räcker inte. De är visserligen bra, menar Tomas Ärlemalm, men de måste följas upp på ett adekvat sätt.

En chef som får reda på att attityden mot honom inte är så bra kan, enligt Ärlemalm, reagera på två sätt. Den utan insikt menar att det trots allt är ganska okej och stoppar undersökningen i byrålådan. Den med insikt säger att resultatet är ganska okej men att det finns mycket som jag som anställd inte skulle vara nöjd med, här måste vi förändra.

Tomas Ärlemalm menar att ledarskap i grunden handlar om social kompetens, att kunna handskas med människor. Men han säger också att det finns en rädsla hos vissa chefer att ta tag i problem i gruppen.

– De tror kanske att de måste lösa allting själva, inte att gruppen tillsammans ska fixa det. Men man ska inte tänka jag – utan hellre att vi – ska klara det här, säger Tomas Ärlemalm.

Fakta

Så blir du en bra chef

• Det är mycket viktigt att chefen varierar positiv och negativ kritik till de anställda. Enbart positiv kritik gör att tilliten till chefen försvinner, enbart negativ kritik gör att de tappar orken.

• En bra chef måste vara mentalt närvarande, ge feedback, kunna lyssna och våga ta ställning i konflikter.

• En bra chef är bra på gruppdynamik så att gruppen har bra utveckling, att den går framåt och att det finns en positiv grundsyn. En grupp kan aldrig växa om någon står utanför. Och även om chefen inte har ett ensamt ansvar så har han helhetsansvaret att se till att ”alla är med”.

• En bra chef ska också kunna plocka fram lusten på jobbet, kunna sätta gränser och hjälpa till med prioriteringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.