Arbetsgivare vill se belastningsregistret

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare kontrollerar om arbetssökande har dömts för brott. År 2010 gjordes 34 gånger fler utdrag ur belastningsregistret än i mitten av 90-talet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet där också orsakerna till ökningen analyseras.

Ett antal nya lagar har ställt krav på att arbetsgivare måste be om utdrag ur belastningsregistret. Det gäller bland annat skolan där personer som söker en tjänst måste visa upp att de inte dömts för något sexbrott eller vissa våldsbrott. Fler arbetsgivare hakar på och begär i allt större utsträckning utdrag ur registret trots att de inte omfattas av lagen. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet där också orsakerna till varför det är så undersökts.

Studien visar att arbetsgivare som utan lagstöd kräver att arbetssökande ska visa upp ett registerutdrag gör detta för att de anställda hanterar stöldbegärliga saker, för att det ger konkurrensfördelar eller för att de har kunder som kräver det.

– Det är inte svårt att förstå de enskilda arbetsgivare som upplever att de måste göra allt de kan för att förhindra att anställda begår brott. Men sett ur ett samhällsperspektiv borde vi vara mer kritiska mot utvecklingen, säger Christel Backman som skrivit avhandlingen.

Hon menar att trenden riskerar att stänga ute tidigare dömda personer från arbetsmarknaden. Det samtidigt som forskningen visar att bostad och arbete är de viktigaste faktorerna för att förhindra att dömda personer återfaller i brott.

Gränser förskjuts

Att även arbetsgivare som inte omfattas av de obligatoriska kraven begär utdrag ur belastningsregistret tolkar Christel Backman som ett tecken på att åtgärder som tidigare ansetts integritetskränkande nu accepteras i allt högre utsträckning.

– Det är vad jag skulle kalla en funktionsförskjutning och det är vanligt när det handlar om olika former av övervakning säger Christel Backman. Vi ser samma sak när det gäller kameraövervakning och DNA-register. Vi vänjer oss vid integritetskränkande åtgärder och börjar fråga varför de inte används mer. Till sist kräver vi att de ska införas och bortser från de negativa konsekvenser som det leder till.

Fakta

År 2010 gjordes 34 gånger fler utdrag ur belastningsregistret än i mitten av 90-talet. Samma år gjordes drygt 184 000 obligatoriska registerkontroller av arbetssökande. Drygt 160 000 personer begärde utdrag från registret. De allra flesta för att de sökte jobb hos en arbetsgivare som krävde att få se utdraget.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.