Balans i livet högt upp på önskelista

En bra balans mellan arbete och fritid samt flexibla arbetsformer är vad anställda världen över önskar av sin framtida arbetsgivare.

Enligt undersökningen, som genomförts av Pricewaterhousecoopers, Pwc bland 5 700 yrkesverksamma världen över är det tydligt att allt fler värdesätter mer än bara en hög lön. Fler än en tredjedel sätter balans i livet överst på önskelistan för sitt arbete om tio år.

En långsiktig relation med sin arbetsgivare står också högt på önskelistan, framförallt bland unga. 45 procent av de unga vill arbeta för samma arbetsgivare under en längre period, medan de äldre hellre jobbar för flera olika arbetsgivare.

– Vi ser en tydlig trend där allt fler söker en bättre balans mellan jobb och fritid samt mer flexibla arbetsformer. Var tredje respondent uppger även att de vill arbeta som egna företagare, vilket tyder på en ökad individualism, säger Anders Assarson, ansvarig för Human Resource Services vid Pwc.

Bland de tillfrågade anser 46 procent att det är viktigt att företagets värderingar matchar deras egna. Nästan lika många tror att det viktigaste för företagen framöver blir att ha ett starkt socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Tydligast i detta avseende är respondenterna i Latinamerika, där över hälften av de tillfrågade menar att socialt och miljömässigt ansvarstagande kommer att bli viktigare. I USA och Kanada däremot är motsvarande siffror väsentligt lägre, nämligen 28 procent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.