nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto Stock Adobe

Barnen reagerar på föräldrars ständigt jobbande

Många tjänstemän är i dag tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid. Men flexibiliteten har också en baksida – i en undersökning från Unionen uppger fyra av tio tjänstemän i privat sektor att det åtminstone hänt någon gång att deras barn bett dem lägga undan jobbmobilen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Vårt sätt att arbeta förändras snabbt i takt med att tekniken utvecklas. Många kan i dag utföra vissa arbetsuppgifter när och var som helst. Men samtidigt som den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att vara mer flexibel i hur man arbetar kan den också göra oss mer stressade och leda till negativa konsekvenser för vårt privatliv.

– Flexibilitet är bra. Men ständig nåbarhet, tankar på jobbet och känslan av att aldrig vara riktigt ledig är en baksida, säger Martin Linder, förbundsordförande för fackförbundet Unionen.

En undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Unionen visar att fler än fyra av tio tjänstemän i privat sektor i dag är tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid varje dag och nästan lika många har den senaste månaden behövt jobba under helger eller på semester.

Samtidigt framgår det att deras familjer nu börjar säga ifrån. Var femte tjänsteman i privat sektor säger att deras partner, barn eller annan närstående regelbundet brukar uppmana dem att lägga undan jobbmobilen. Och ännu fler säger att det har hänt vid enstaka tillfällen – fyra av tio uppger att det hänt åtminstone någon gång att deras barn bett dem lägga undan mobilen.

– Chefer kan göra mycket för att minska jobbstressen. Många företag har till exempel infört en mail- och mobilpolicy så att arbetstagarna inte ska störas utanför jobbet. Men framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.

Undersökningen från Unionen genomfördes 21 februari – 7 mars 2018 med svar från 2 791 privatanställda tjänstemän.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.