nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto StockAdobe.

De flesta tjänstemän vill gå vid 65

Trots att många kommer att få svårt att klara sig på sin pension är de flesta tjänstemän ovilliga att jobba längre än till 65-årsdagen. Huvudorsaken är att man tycker arbetslivet är för psykiskt påfrestande och stressigt, visar en undersökning från TCO.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Många av tjänstemännen som deltagit i undersökningen är oroliga för hur det ska bli med ekonomin efter pensioneringen. En fjärdedel av de tillfrågade tror inte att pensionen kommer att räcka till och störst är oron bland kvinnorna.

De allra flesta – 85 procent – har dock möjlighet att jobba kvar längre och på så sätt få en högre pension. Ändå är det bara fyra av tio som har den möjligheten som också är beredda att ta den. Det gäller även dem som kommer att få det knapert som pensionärer.

Den viktigaste orsaken till att man inte kan tänka sig att jobba längre än till 65 är att man helt enkelt inte orkar. Nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen tycker att arbetslivet är för psykiskt påfrestande och stressigt.

– Välutbildade kvinnor i offentlig sektor är en sårbar grupp. Det kan till exempel vara sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare. De har inte höga löner, har stressiga jobb och räknar inte med att orka längre än till 65, säger Lena Orpana, utredare på TCO.

I undersökningen har man också tittat på vad som skulle kunna få tjänstemännen att förlänga arbetslivet. En viktig faktor skulle kunna vara möjligheten att byta arbete eller arbetsuppgifter.

– En del vill byta helt och hållet, medan andra vill kunna bygga på sin utbildning för att kanske få en annan roll på arbetsplatsen, säger Lena Orpana.

Undersökningen bygger på ett urval av drygt 5 500 personer i tjänstemannayrken inom både privat och offentlig sektor, varav 3 286 personer svarade på frågorna.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.