Bättre ergonomi i hemsjukvården

Arbetsmiljö Den enes hem den andres arbetsplats. Nu får ett forskningsprojekt om design för framtida hemsjukvård tre miljoner kronor i forskningsanslag från AFA Försäkring.

Det blir vanligare att allt fler med stora vårdbehov bor kvar i sina bostäder och vårdas hemma. Hemmiljön utgör därmed både en arbetsplats och ett hem. Detta för med sig arbetsmiljöproblem när det saknas utrustning som är funktionell för de som arbetar och som samtidigt bevarar hemmets atmosfär. Nu ska forskare vid Lunds Tekniska Högskola i nära samarbete med universitetssjukhuset, i ett treårigt projekt undersöka behoven. De ska utifrån det sedan formulera krav på utrustning i hemsjukvård, när det gäller ergonomi och även utvärdera prototyper till produkter. Projektet kommer att ledas av Gerd Johansson, professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Totalt delar AFA Försäkring ut 18 217 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt. Anslag ges även till utveckling av nya läkemedel för cancerbehandling, nya behandlingsstrategier mot infektioner med multiresistenta bakterier samt studier av hur rengöringssprayer påverkar städares hälsa.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.