Bli en hållbar ledare

Anna Spjuth är före detta vd på Scandic Malmen och har nu tagit över posten på den japanska spa-anläggningen Yasuragi. Enligt henne måste ekonomiska mål gå först . Men för att nå dem kan man göra goda saker på vägen.

Bli en hållbar ledare
Yasurgai Hasseludden

– Det är svårt att värdera ett hållbart ledarskap men jag är övertygad om att det skapar ett mervärde för alla parter. Man får en stolt personal som ger bättre service. Det bidrar till nöjdare kunder och bättre marknadsföring och på sätt till en bättre ekonomi, konstaterar hon.

För Anna Spjuth innebär hållbarhet planeten, människan och vinsten. Och hon anser att hållbarhetsarbetet inte kan få genomslag om inte alla är med på banan.

– Yasuragi har en viss kultur som behöver ifrågasättas och vi kan inte driva miljöarbetet med fem personer, det måste genomsyra allt vi gör och alla medarbetare måste kunna ta egna initiativ och fatta egna beslut.

För tillfället arbetar hon med att skapa policys och rutiner som lever i vardagen samt med att så ett miljöengagemang hos cheferna i verksamheten. De måste förstå frågans betydelse, vad det kan generera och skapa engagemang hos medarbetarna.

– Om man mixar hållbarhetstänk med kommersiellt tänk är man med i det vinnande laget, säger hon och tipsar miljöengagerade chefer och vd:ar om att gå med i olika nätverk för att få ny input och tips och råd om hur man kan arbeta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.