Bristande kvalitetsarbete inom kommuners sjukvård

Systematiskt kvalitetsarbete i sjukvårdsverksamheten har inte kommit igång i alla kommuner trots att det funnits en kvalitetsföreskrift i tio år. Det visar en enkätundersökning som Socialstyrelsen genomfört i norra regionens 44 kommuner. I rapporten konstateras att det finns många exempel där kommunerna har en bra grund för sitt kvalitetsarbete, men i flera kommuner saknas det fortfarande formulerade och uppföljningsbara mål för hälso- och sjukvården. Även om mycket har skett sedan 2004 års mätningar bedömer Socialstyrelsen att det finns många förbättringsmöjligheter inom bland annat kvalitetsarbete, organisation, bemanning och vårdplanering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.