Bristande kvalitetsarbete inom kommuners sjukvård

Systematiskt kvalitetsarbete i sjukvårdsverksamheten har inte kommit igång i alla kommuner trots att det funnits en kvalitetsföreskrift i tio år. Det visar en enkätundersökning som Socialstyrelsen genomfört i norra regionens 44 kommuner. I rapporten konstateras att det finns många exempel där kommunerna har en bra grund för sitt kvalitetsarbete, men i flera kommuner saknas det fortfarande formulerade och uppföljningsbara mål för hälso- och sjukvården. Även om mycket har skett sedan 2004 års mätningar bedömer Socialstyrelsen att det finns många förbättringsmöjligheter inom bland annat kvalitetsarbete, organisation, bemanning och vårdplanering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste