Centiro Solutions får Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Nu är det klart vilket företag som får den prestigefyllda utmärkelsen Svensk Kvalitet: Centiro Solutions AB. Kundfokus och engagemang ligger bakom vinsten.

Centiro Solutions får Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Centiro Solutions plockade hem priset Svensk Kvalitet. FOTO: ADOBE STOCK

Sedan 1992 delar SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

Vid sidan av priset till Centiro Solutions så fick NorDan AB Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling. Gemensamt för båda mottagarna är två faktorer:

– Medarbetarnas tydliga kundfokus och stora engagemang vilka är viktiga faktorer bakom framgångarna. Dessutom finns stort och framgångsrikt fokus på innovation och hållbarhet, säger Anders Mellberg Ordförande för SIQ:s domarkommitté.

De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

Så här motiveras Centiros utnämning:

Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.

För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.

Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien och USA sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30 procent per år. 2021 utsågs Centiro till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place to Work.

Så här motiveras NorDans utnämning:

NorDan AB bedriver ett offensivt och välplanerat kvalitetsarbete som genomsyras av kundorientering och delaktighet vilket synliggörs av medarbetarnas stora engagemang för kunderna. I verksamheten finns ett kvalitetsmedvetet ledarskap där vision och verksamhetsmål är kända och integrerade i verksamhetens arbetssätt och det finns systematiska arbetssätt för att mäta och återkoppla resultat.

Det finns också ett tydligt engagemang för hållbar utveckling där FN:s globala mål tydliggörs i verksamhetsstyrningen. NorDan AB är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas med kunden i fokus och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

NorDan grundades 1926, och har i dag växt till en koncern med cirka 2 200 medarbetare och en omsättning i koncernen på cirka fyra miljarder kronor. NorDan Gruppen har i mera än 90 år visat hur teknologi, innovation och nyskapande resulterat i kvalitet. Den svenska verksamheten till NorDan, med försäljningskontor, fabriker och administration är samlat i bolaget NorDan AB, som har huvudkontor i Tanumshede. Företaget har 350 medarbetare och är en ledande leverantör av fönster och dörrar till svensk byggbransch.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.