Det hoppas experterna av kvalitetsåret 2020

Kvalitet Vilka frågor behöver sättas högt på agendan 2020?
Kvalitetsmagasinet har pratat med fem kvalitetsprofiler om vad de hoppas på av kvalitetsåret som kommer.

Det hoppas experterna av kvalitetsåret 2020
Nytt kvalitetsår, nya utmaningar. Bild Stock Adobe.

Vad hoppas du på inför kvalitetsåret 2020?

Marita Bergendahl, Sandholm.
Marita Bergendahl, Sandholm.

Marita Bergendahl, partner, Sandholm Associates

– Det viktigaste är att kvalitetsarbete åter behöver komma i fokus för styrelser och ledning men denna gång i dess rätta bemärkelse, det vill säga att arbeta på riktigt med vad kvalitet står för, göra rätt saker på rätt sätt för att möta kundernas behov och förväntningar. Konkurrensen från Asien hårdnar vilket gör att vi måste jobba med ständig förbättring.

– Idag är det inne att arbeta med förändringar, något som i mitt tycke är helt fel. Förändringar sker omkring oss vare sig vi vill eller inte. Vi måste svara med förbättringar och hantera de förändringar som uppstår. Självklart innebär en förbättring en förändring men en förändring behöver inte innebära en förbättring. Dock måste vi förstå och kunna hantera det stora kunskapsområde inom kvalitet och förbättring som finns. Att hela tiden arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling och ständig förbättring tror jag är ett måste om vi ska kunna behålla den välfärd vi har och vara konkurrenskraftiga. Vi har inte längre tid, pengar och energi att jobba med fel saker och/eller på fel sätt. Den tiden är förbi.

Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademien.

Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademien,

– Jag hoppas att vi i år kommer att se ett skifte gällande tillämpningen av kvalitet i svenska organisationer och företag. Från att fokus det senaste decenniet har handlat om kartläggningar och dokumentation – kvalitetssäkring – kommer den höga förändringstakten att driva på en ökad förbättringstakt med ett större fokus på kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Jag hoppas också att vi kommer att se ett större intresse av att använda forskning och ta tillvara på all den kunskap som finns för att faktabaserat utveckla kultur och struktur i syfte att åstadkomma hållbara resultat. Det finns så mycket kunskap som inte tas tillvara. Det är självklart för läkare och lärare att utgå från forskning, men hur många ledare och verksamhetsutvecklare baserar beslut som grundar sig i managementforskningen?

Mats Deleryd, vd SIQ.
Mats Deleryd, vd SIQ.

Mats Deleryd, VD SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling

– Då vänder vi kalenderblad och hela 2020-talet ligger framför oss! Det påminner om att det nu är över 100 år sedan Frederick Taylor presenterade sina teorier kring ”Scientific Management”. Idag, 2020, ser förutsättningarna däremot helt annorlunda ut då ledare och medarbetare har liknande utbildning, har samma information i samma ögonblick och allt går så mycket fortare och AI och maskinlärande tillhör vårt dagliga språk. Jag hoppas att vi under 2020 kommer ta ytterligare ett steg i att designa och implementera morgondagens organisationsformer för hållbar framgång – sustainable success! Hjälp till att bidra på ”Quality 5.0 forum”. 2020 är även det år SIQ fyller 30 år och vi får åter chansen att samla kvalitetsvärlden i ”Excellence Summit” i Göteborg 10-11 september, hoppas få se dig där!

Tina Bohlin, projektledare, Sis.
Tina Bohlin, projektledare, Sis.

Tina Bohlin, projektledare Sis

– Jag hoppas att alla ledare (och medarbetare) intar ett ”högre perspektiv” på kvalitetsarbetet. Istället för att grotta ner sig allt för mycket i formalia, kontroller och utformning av nya dokument kunna ha förmågan att se verksamheten ur ett mer holistiskt perspektiv. Hur fungerar verksamheten på det stora hela? Har vi riktigt nöjda kunder? Mår våra medarbetare bra och stödjs dem på bästa sätt? Har vi koll på vår omvärld? Vilka processer har vi problem med och hur kan dessa förbättras?

Men för detta krävs reflektion – någonting som oftast fungerar bäst när man har lite tid över och inte ständigt behöver checka av ”att-göra-listan”. Så mitt hopp inför 2020 är också att alla ska få mer tid för reflektion.

Anne A Marbrandt, Förbundsordförande SFK

– Mina förhoppningar för 2020 är att fler inser vikten av en offensiv kvalitetsutveckling, inte som en enskild aktivitet eller uppgift utan som ett synsätt som genomsyrar och blir en framgångsfaktor för hela verksamheten. Jag hoppas vidare att fler får upp ögonen för SFK som den självklara kunskaps- och inspirationskällan för kvalitetsprofessionen. Årets WQD arrangeras i Göteborg och här ser jag fram emot en livaktig dialog på temat Kvalitet 4.0 med olika perspektiv och definitioner av detta. Slutligen emotser jag fortsatta utvecklande diskussioner med våra medlemmar, förtroendevalda och branschkollegor så att jag kan lära mig något nytt varje dag.

Läs gärna även årskrönikan av Lars Sörqvist, docent KTH:

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.