Elever med störst behov har lägst tillgång till behöriga lärare

skola Både i grundskolan och i gymnasieskolan är andelen behöriga lärare på nästan samma nivå som föregående läsår, det vill säga fortsatt låg. Inom gymnasiesärskolan är enbart 12 procent av lärarna behöriga, det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2022-2023.

Elever med störst behov har lägst tillgång till behöriga lärare
Foto: StockAdobe

–Fler behöriga lärare med goda förutsättningar att göra det de är utbildade för, att bedriva undervisning, är den viktigaste framgångsfaktorn för elevers kunskapsutveckling. Det är problematiskt att bara 70 procent av lärarna i grundskolan är behöriga, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen är i grundskolan 70,8 procent. Föregående läsår var motsvarande siffra 71 procent. Behörigheten är högre bland lärare som undervisar i lågstadiet. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena svenska, matematik samt idrott och hälsa. Lägst andel behöriga lärare finns i ämnena teknik, svenska som andraspråk och slöjd.

Hög behörighet i gymnasiet

I gymnasieskolan är andelen behöriga lärare markant högre; 83,4 procent, vilket är nästan samma nivå som föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena historia, svenska och engelska där 90 till 92 procent av lärarna är behöriga. Lägst andel behöriga lärare återfinns i ämnena svenska som andraspråk och teknik, där 49 respektive 53 procent är behöriga.

Lärarbehörigheten är precis som tidigare år högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I kommunala grundskolor är 72 procent av lärarna behöriga och i de fristående är motsvarande siffra 64 procent. I kommunala gymnasieskolor är nära 87 procent av lärarna behöriga jämfört med nästan 76 procent i fristående gymnasieskolor.

Lägst andel behörig i särskolan

Lägst behörighet finns i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. I grundsärskolan och gymnasiesärskolan är 12 respektive 17 procent av lärarna behöriga.

– Bristen på behöriga lärare i särskolan behöver uppmärksammas. De här eleverna har ett extra stort behov av kompetenta och undervisningsskickliga lärare. Detsamma gäller för många elever i områden med socioekonomiska utmaningar. Det faktum att elever med störst behov inte sällan har en sämre tillgång till behöriga lärare bidrar till att vi får en skola där alla elever inte får samma förutsättningar att nå målen, säger Peter Fredriksson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.