Enklare arbete med verksamhetssystem

Boken Processer är tänkt som ett verktyg för den som ska bygga ett bra verksamhetssystem från grunden. Boken beskriver vad som menas med en process i administrativa och tekniska sammanhang och visar också en praktisk processmodell. Boken behandlar mål för en process, styrning av den och resurser som behövs för att nå önskat resultat för processen. Vidare beskrivs processägarens roll för exempelvis övervakning, mätning och förbättring. I boken finns många exempel på både enkla och mer komplicerade processer som berör olika funktioner inom ett företag eller annan organisation. Boken ges ut av SIS Förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste