Strategisk kunskapshantering

Skriften Hantera kunskap strategiskt – om kunskapshantering i statsförvaltning ska stimulera till fortsatta ansträngningar att förbättra kunskapshanteringen i staten. Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, som ger ut skriften bedömer att ett ökat fokus på kunskapshantering kan bidra till ökad effektivitet, bättre samverkan och högre kvalitet i exempelvis statsförvaltningens kunskapsgenerering och i utvecklingen av 24-timmarsförvaltningen.

Skriften utgör ett av de kunskaps- och genomförandestöd som KKR utvecklat för arbetet med de nio prioriterade områdena i KKR:s modell för strategisk kompetensförsörjning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.