Exjobb om hållbarhet genom styrning i organisationen

Hållbarhet Hållbarhet har fått stor vikt i organisationernas kvalitetsarbete. Men hur arbetar man bäst med frågan? Årets exjobbare för konsultfirman Propia har undersökt hur organisationer kan lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

Exjobb om hållbarhet genom styrning i organisationen
Henny Willman och Nora Darby har gjort ett exjobb om styrning för hållbarhet.Foto: Propia

Nora Larby och Henny Willman är båda civilingenjörsstudenter som under våren gjort sitt examensarbete på Propia, konsultbolag specialiserat på processledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. När de presenterade sina resultat handlade det mycket om vad som försvårar ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, och hur hindren kan undanröjas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien fokuserar på fyra olika branscher: energi, tillverkning, fastighet och kommun. Fyra fält med olika förutsättningar och möjlighet att jobba med hållbarhet. Analysen visar att man inte bör ha separat hållbarhetsplanering i styrningen eftersom detta riskerar att göra hållbarhetsarbetet till ett sidospår. I stället ska hållbarhetsplaneringen integreras i den långsiktiga planeringen i verksamheten, menar Willman och Larby.

Kommunikation ett viktigt stöd

I styrningsarbetet är kommunikation och utbildning två viktiga stödfunktioner. Kommunikationen har en viktig roll när det gäller att skapa en förståelse bland medarbetarna för att hållbarhet är allas ansvar – inte bara en fråga för dem som officiellt arbetar med hållbarhetsfrågor. Med ett gott kommunikationsarbete kan medarbetare se när de saknar tillräcklig kompetens och efterfråga mer utbildning som hjälp i arbetet.

– Om medarbetarna själva driver på det här så kan det leda till en större kompetenshöjning än om det tvingas ner på dem, förklarade Nora Larby under presentationen av ex-jobbet.

Medarbetarna behöver se sin egen koppling

Exjobbet identifierade dock en konflikt mellan behovet av integrerad hållbarhetsplanering, och att hållbarhetsarbetet lätt försvinner när medarbetarna inte har tillräcklig kunskap om vad det innebär. Ett exempel från studien handlar om kommunerna, som ju arbetar mycket med framför allt social hållbarhet. Men avståndet mellan ledning för kommun och exempelvis skola är långt och i en sådan decentraliserad organisation kan det vara svårt att nå ut till alla delar med hållbarhetsperspektiven.

– Många respondenter beskriver att alla i [den kommunala] organisationen inte ser sin koppling till hållbarhet i det dagliga arbetet, fast det de gör faktiskt kan kopplas just till hållbarhet, berättade Henny Willman under presentationen. Så för dem skulle det kanske vara givande att starta med att skapa en förståelse kring hållbarheten hos medarbetarna, som kan synliggöra arbetet som medarbetarna sedan själva kan vidareutveckla.

Först separering, sedan integrering

Alltså kan det vara idé att bedriva hållbarhetsarbetet separat i organisationer där hållbarhetsperspektiven ännu inte är helt förankrade i verksamheten, medan man arbetar på ökad kunskap, medvetenhet och acceptans inför hur och varför man arbetar med hållbarhetsfrågorna. När dessa har fått ett tydligare fokus kan man ta steget till integrering av hållbarhetsperspektiven i verksamhetens alla delar.

– Det minimerar risken för att man tappar fokus på hållbarhet när det väl integreras, för att man har förståelsen och kunskapen på plats, säger Henny Willman.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste