Få kvinnor i kommunens topp

Trots att 79 procent av alla anställda inom kommunal verksamhet är kvinnor dominerar männen på toppchefsnivå. Manliga strukturer, brist på kvinnliga förebilder och att många kvinnor säger nej till att ständigt vara tillhands, hindrar kvinnor från att ta sig hela vägen upp i hierarkierna.

Trots att kvinnor förvärvsarbetat sedan 60-talet och generellt är minst lika välutbildade och kvalificerade som sina manliga kollegor finns det få kvinnor på toppchefsnivå inom kommunal verksamhet. Nästan 79 procent av kommunens anställda är kvinnor, men endast 13 procent av kommuncheferna. I en rapport från Svenska Kommunförbundet har Ingrid Tollgerdt-Andersson studerat sex kvinnliga toppchefers ledarstrategier och funnit vissa gemensamma nämnare bland de kvinnliga chefer som lyckats ta sig hela vägen upp.

– Alla kvinnorna hade ett mycket framåtriktat och utvecklingsorienterat ledarskap och de lade stor vikt vid humanistiska värden, berättar Ingrid Tollgerdt-Andersson som är konsult och forskar i ledarskapsfrågor.

Kreativitet och flexibilitet

Under de intervjuade kvinnornas ledarskap var det högt i tak och tillåtet att vädra sina åsikter. Medarbetarna hade stor frihet och arbetsklimatet präglades av en flexibel syn där det var möjligt för medarbetarna att exempelvis arbeta hemifrån. Samtidigt fanns en hög grad av tydlighet och en påtaglig koppling mellan ansvar och befogenhet.

– Gemensamt för cheferna var också att de hade en väldigt god samverkan med politikerna i kommunen. De satsade också på att investera i humankapitalet genom att exempelvis ha mentor- och utvecklingsprogram inom organisationen, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Individuellt ledarskap

Många av de egenskaper som de kvinnliga ledarna hade kunde man lika gärna ha hittat hos män. Ingrid Tollgerdt-Andersson tror att skillnader mellan individuella ledarskap har större betydelse än kön, men målet med Kommunförbundets rapport var att lyfta fram goda exempel från just kvinnliga ledarskap, för att skapa debatt kring varför det finns så få kvinnliga toppchefer.

– Jag tror att det är viktigt att ledningsgrupper speglar de olikheter kring kön, ålder och nationalitet som finns i en organisation. Det är också viktigt att skapa kvinnliga förebilder så att yngre kvinnor har någon att identifiera sig med, menar Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Saknar förebilder

Hon tror att manliga strukturer och den gängse bilden av chefen som man stoppar många kvinnor från att bli chefer. Det är enklare för den äldre chefen att utse en kronprins som liknar honom själv än att släppa in en kvinna. Ingrid Tollgerdt-Andersson tror också att chefskapets villkor gör att många kvinnor tänker efter innan de tar ett chefsjobb. Många tycker helt enkelt inte att det är mödan värt att jobba över, att ständigt vara till hands och att bli utsatta för omvärldens granskande ögon.

– Om vi i framtiden ska få kompetenta chefer måste chefens villkor förbättras. Varken den yngre generationens män eller kvinnor är intresserade av att lägga all sin tid på jobbet, de vill ha ett liv vid sidan av också, konstaterar Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.