Färre allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar

Kvalitet Myndigheterna blir bättre på att hantera sina årsredovisningar. Det visar en ny granskning av Riksrevisionsverket.
Här är de tio som fått allvarliga anmärkningar.

Färre allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar
Färre fel i myndigheternas årsredovisningar. Foto: Adobe Stock

Riksrevisionens granskning syftar till att säkerställa att årsredovisningarna upprättats enligt konstens alla regler, att myndigheterna använt sina anslag enligt regelverket, att styrningen och kontroll är tillräckligt god och så vidare.

Och överlag får statens 221 myndigheter och organisationer gott betyg av Riksrevisionen. I stort sett är det ordning på statens finanser, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande. Det är färre allvarliga fel än tidigare.

En rad myndigheter får dock en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket inträffar vid allvarliga fel i årsredovisningen.

10 myndigheter som gjort allvarliga fel

Gävleborgs län och Sametinget: Har använt delar av sina anslag i strid med syfet.

Riksarkivet och Delegationen mot segregation: Har överskridit sina ekonomiska ramar.

Transportstyrelsen: Har samlat på sig ett överskott för en verksamhet som ska gå plus-minus-noll (gäller ett överskott på 14 miljoner).

Länsstyrelserna i Värmlands och Norrbottens län: Har inte redovisat lön och andra ersättningar till landshövding och länsråd.

Moderna Museet: Har väsentliga fel i fördelningen av kostnader och intäkter i sin resultatredovisning. Har dessutom inkommit med årsredovisningen för sent.

SMHI och Tillväxtanalys: Har lämnat in sina årsredovisningar för sent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.