Riksrevisionen granskar åtgärder mot hot och våld

REVISION Gör regeringen och myndigheterna tillräckligt för att skydda personalen mot hot och trakasserier? Riksrevisionen ska nu granska det som i förlängningen även hotar våra förvaltningar.

Riksrevisionen granskar åtgärder mot hot och våld
Kvinnor utsätts oftare för hot och våld än män. Foto: Adobe Stock

Vittnesmålen om hot och våld är vanliga. Men hur jobbar regeringen och myndigheterna för att förebygga våld, hot och trakasserier mot den statligt anställda personalen? Det är föremål för en ny granskning som Riksrevisionen nu drar igång.

– När det väl inträffar en incident är det också viktigt att ha fungerande rutiner för rapportering och ett väl fungerande stöd till de medarbetare som blivit utsatta, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Kvinnor utsätts mest

När SCB undersökte hur vanligt det är generellt att människor utsätts i arbetet framkom att den mest utsatta branschen är vård och omsorg. På andra plats kom transport och därefter offentlig förvaltning. Tolv procent av dem inom vård och omsorg angav då att de under det senaste året utsatts för hot eller våld. Motsvarande inom offentlig förvaltning var sju procent.

Undersökningen gjordes 2016–2017 och det finns väl inget som talar för att det skulle skett någon minskning sedan dess. Speciellt inte då ökningen 2017 jämfört med tidigare mätning 1982–1983 var väldigt stor, särskilt bland kvinnor.

På drygt 30 år tredubblades andelen hotade från knappt två till drygt sex procent av de anställda i snitt. Bland männen ökade andelen från 1,5 procent till nära 4 procent. Det är alltså betydligt vanligare att kvinnor utsätts än män.*

Så kan man jobba förebyggande

En färsk undersökning gjord av fackförbundet Akavia visar att bland offentligt anställda med mycket medborgarkontakter svarade mer än var tredje (34 procent) att de utsatts för otillbörlig påverkan under de senaste två åren.

Men hot, trakasserier och våld är förstås inte något som bara drabbar offentliga verksamheter, utan också privata. Alla företag och organisationer måste därför arbeta aktivt för att säkerställa tryggheten för sina anställda. Detta omfattar även inhyrd personal och praktikanter. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om hur ni kan jobba tillsammans med skyddsombud för att skapa trygghet.

* Så här såg frågeställningen ut i SCB:s undersökning:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för ….
… våld som ledde till sеdana skador att du var tvungen att söka sjukvård eller tandvård?
… våld som inte krävde sjukvård eller tandvård?
… hot om våld eller andra hotelser som var sе allvarliga att du blev rädd?”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste