Fler går ut gymnasiet – speciellt i små kommuner

Kvalitetskommun Andelen elever som tar gymnasieexamen ökar, visar Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016”. Och i toppen av listan finns flera små kommuner.

Andelen elever som uppnådde examen inom tre år ökade från 63 till 65 procent mellan läsåren 2013/14 och 2014/15, visar SKL:s jämförelse mellan kommuner och nationellt. Om man också räknar dem som fick studiebevis är andelen högre och den har också ökat (se faktaruta).

– Ökningen kan ha flera orsaker, bland annat har fler elever det senaste året blivit godkända i kursen Matematik 1 som är obligatorisk, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Små kommuner lyckas bra

Resultaten varierar mellan kommunerna även om skillnaderna är större mellan och inom skolor.

Flera av de kommuner vars kommunala skolor uppvisar hög genomströmning är relativt små sett till antal elever, bland andra Borgholm och Överkalix. Norsjö är den kommun vars elever presterar bäst utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Två exempel på lite större kommuner med hög genomströmning är Vellinge och Nacka.

Fler nyanlända

Årets öppna jämförelser tittar extra på nyanlända elever och SKL konstaterar att andelen nyanlända i gymnasieålder har ökat.

De allra flesta av dem inleder sina studier på språkintroduktion. Hösten 2015 anordnades språkintroduktion i 232 kommuner, fördelat på 311 kommunala och 13 fristående skolenheter. Antalet förstaårselever på språkintroduktion har ökat med nästan 78 procent de senaste fem åren, från cirka 7 600 till 13 500 elever.

– Skolor är ofta skickliga på att erbjuda anpassad undervisning. Men elevernas behov är stora och kompetensen finns inte alltid i skolan. Därför behöver myndigheter och huvudmän samverka och komma med nya lösningar. Jag hoppas att höstens gymnasieutredning kommer med konkreta förslag, säger Per-Arne Andersson.

Läs SKL:s Öppna jämförelser – Gymnasiet 2016 här.

Fakta

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016

70 procent av elever som började ett yrkesprogram 2012 uppnådde examen eller fick studiebevis inom tre år, drygt 3 procentenheter mer än året innan.

76 procent av elever på högskoleförberedande program tog examen eller fick studiebevis inom tre år, en ökning på nästan 2 procentenheter jämfört med året innan.

79 procent av kvinnorna på högskoleförberedande program fick examen inom tre år, jämfört med knappt 72 procent av männen.

På yrkesprogrammen uppgår skillnaden mellan könen bara till en halv procentenhet, även om det finns stora skillnader mellan de enskilda programmen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.