nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fler går ut gymnasiet – speciellt i små kommuner

Andelen elever som tar gymnasieexamen ökar, visar Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016”. Och i toppen av listan finns flera små kommuner.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Andelen elever som uppnådde examen inom tre år ökade från 63 till 65 procent mellan läsåren 2013/14 och 2014/15, visar SKL:s jämförelse mellan kommuner och nationellt. Om man också räknar dem som fick studiebevis är andelen högre och den har också ökat (se faktaruta).

– Ökningen kan ha flera orsaker, bland annat har fler elever det senaste året blivit godkända i kursen Matematik 1 som är obligatorisk, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Små kommuner lyckas bra

Resultaten varierar mellan kommunerna även om skillnaderna är större mellan och inom skolor.

Flera av de kommuner vars kommunala skolor uppvisar hög genomströmning är relativt små sett till antal elever, bland andra Borgholm och Överkalix. Norsjö är den kommun vars elever presterar bäst utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Två exempel på lite större kommuner med hög genomströmning är Vellinge och Nacka.

Fler nyanlända

Årets öppna jämförelser tittar extra på nyanlända elever och SKL konstaterar att andelen nyanlända i gymnasieålder har ökat.

De allra flesta av dem inleder sina studier på språkintroduktion. Hösten 2015 anordnades språkintroduktion i 232 kommuner, fördelat på 311 kommunala och 13 fristående skolenheter. Antalet förstaårselever på språkintroduktion har ökat med nästan 78 procent de senaste fem åren, från cirka 7 600 till 13 500 elever.

– Skolor är ofta skickliga på att erbjuda anpassad undervisning. Men elevernas behov är stora och kompetensen finns inte alltid i skolan. Därför behöver myndigheter och huvudmän samverka och komma med nya lösningar. Jag hoppas att höstens gymnasieutredning kommer med konkreta förslag, säger Per-Arne Andersson.

Läs SKL:s Öppna jämförelser – Gymnasiet 2016 här.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Ledningen engagemang skapar mest nytta

Läsarenkät

Ledningens engagemang är det som skapar allra mest nytta i den nya versionen av Iso 9001:2015. Det visar en enkät som Kvalitetsmagasinet gjort bland sina prenumeranter. Paradoxalt nog menar dock hälften av de svarande att det nya kravet på ledningen ännu inte gett några effekter i verksamheten.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.