Skatteverket får fatta fler automatiserade beslut – ”Potentialen är stor”

Förbättringsarbete I juni sade regeringen ja till att låta Skatteverket fatta fler automatiserade beslut. Lagändringen baseras på ett förslag från 2021, i vilket Skatteverket uppskattade att 1,1 miljoner beslut årligen skulle kunna fattas automatiskt.

Skatteverket får fatta fler automatiserade beslut – ”Potentialen är stor”
Fredric Brolin, tillträdande avdelningschef för Skatteverkets företagsbeskattningsavdelning, välkomnar regeringens besked. Foto: Skatteverket

Från och med första augusti kommer Skatteverket kunna fatta fler automatiserade beslut – det bestämde regeringen i slutet av juni, som ett sätt att öka produktiviteten i den svenska ekonomin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Digitaliseringen medför stor potential för att effektivisera såväl offentlig förvaltning som välfärd. Digitala verktyg kan, rätt använt, minska administrationen, ge ökad medborgarnytta och höja kvalitén, sade civilminister Erik Slottner (KD) om beslutet i ett pressmeddelande.

Fredric Brolin, tillträdande avdelningschef för Skatteverkets företagsbeskattningsavdelning, välkomnar beskedet.

– Det är svårt att säga exakt hur mycket vi kommer att kunna effektivisera, men potentialen är stor, säger han.

Promemorian: 138 årsarbetskrafter per år

2021 skrev Skatteverket en promemoria i vilken myndigheten uppskattade att 1,1 miljoner beslut per år kommer att kunna fattas automatiskt, samt att uppåt 138 årsarbetskrafter skulle kunna sparas varje år – förutsatt att regeringen gjorde alla lagändringar som Skatteverket föreslog.

Riktigt så blev det inte, men från och med augusti kommer Skatteverket kunna göra undantag från regeln att en underrättelse ska innehålla uppgift om vem som fattat beslutet i fråga.

– Det kan handla om olika typer av omprövningsbeslut som sker på skattebetalarens eller myndighetens initiativ, såsom att en uppgift ska ändras i deklarationen. Vi har personer som fattar hundratusentals sådana beslut varje år, som skulle kunna fattas automatiskt, säger Fredric Brolin.

”Kommer kunna jobba med andra mer prioriterade imråden”

Samma sak med förseningsavgifter till följd av sena eller uteblivna inlämningar av inkomstdeklarationer. Skatteverket ville också kunna lämna beslut om slutlig skatt utan namngiven handläggare, men regeringen beslutade att inte göra lagändringen som krävs för att möjliggöra sådana automatiserade beslut.

– Oavsett är det här är ett viktigt och bra steg i rätt riktning, säger Fredric Brolin.

Nu behöver Skatteverket analysera vilken IT- och tjänsteutveckling som behöver skapas för att passa nuvarande system.

Och vad ska de som annars tar dessa beslut göra?

– Det här är medarbetare som och arbetar med annat, som snart kommer kunna jobba med andra, mer prioriterade områden. Det kan vara brottsbekämpning och olika vägledningsinsatser.

Skatteverket har på senare tid fått fler och utökade uppdrag, såsom att handlägga tillfälliga betalningsanstånd, korttidsstöd och statliga lönegarantin. Fredric Brolin betonar att det just därför är angeläget att automatisera enklare beslut så att handläggare kan ägna tid åt annat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.