Förbättringsprojekt i Västerås inspirerar till uteliv

Förändringsarbete Framtidens trädgård är ett projekt i Västerås som vill underlätta och inspirera till mer utevistelse på äldreboendet. Schemaläggning, motivationsarbete och bra ytterkläder är några viktiga nycklar.

Förbättringsprojekt i Västerås inspirerar till uteliv

Daina Måsviken, som är projektledare för Framtidens trädgård, har en bakgrund som lärare och trädgårdsmästare. Hon konstaterar att det är en utmaning för många äldreboenden att forma verksamheten så att de äldre kan vara ute i den omfattning de önskar.

– Målet med projektet är att fler som vill ska få möjlighet att vistas ute. Trädgården är medlet för att nå målet, förklarar hon.

Skapa struktur

I projektet som pågått sedan 2013 ingår tre olika boenden, ett servicehem, ett ålderdomshem och ett demensboende. Daina Måsviken konstaterar att det är många olika bitar som behöver falla på plats för att förbättra möjligheten för de äldre att komma ut.

En viktig nyckel är att schemalägga och organisera utevistelsen så att den få prioritet och utrymme i verksamheten. Man kan exempelvis hitta vissa tider under dagen som inte krockar med annat arbete där man ser till att de äldre erbjuds att komma ut en stund, fördela ansvaret så att det är en person varje dag som ansvarar för utevistelsen eller planera så att de som börjar eftermiddagspasset alltid börjar med att vara ute med de boende.

– Det är lättare att hitta tiden om man har ett system för det. Exakt hur det ska se ut måste varje verksamhet själv komma fram till, och det bygger på ett samarbete mellan funktioner och avdelningar där man hjälps åt att frigöra tiden.

En plats att längta till

En annan viktig nyckel är motivationen. Alla vet att det kan kännas motigt att gå ut ibland, så det behövs ofta något mer som lockar. Det kan handla om att mata fåglarna, att äta ute eller att delta i aktiviteter som sker utomhus.

– Trädgården ska vara en plats att längta till. Tänk på att använda alla sinnen, ljud, dofter och belysning.

Daina Måsviken tipsar också om att utse ett par trädgårdsinspiratörer som fungerar som impulsgivare, som samlar in idéer och planerar för aktiviteter som passar årstiden. För att hålla trädgården i trim kan man arrangera trädgårdsdagar där man jobbar med trädgården, krattar och fixar och äter tillsammans, alla efter sin förmåga.

– Alla kan ju inte kratta, men man kan ju delta på olika sätt. För en del räcker det att vara med och se på, säger Daina Måsviken.

Och där finns en tredje viktig nyckel – klädsel. Daina Måsviken poängterar att det är viktigt att ha bra ytterkläder för att kunna vistas ute, speciellt om man sitter i rullstol. Även personalen behöver bra kläder som är praktiska och lätta att ta på. Kläder för personal och brukare ska vara i anslutning till utgången till trädgården, för att öka spontana promenader.

Alla är vinnare

Daina Måsviken berättar att det finns många vinster med att förbättra de äldres möjlighet till utevistelse. Förutom att det ger omväxling är det bra för både kropp och själ. Det gynnar både balans, blodtryck och sömn samt minskar oro. Dessutom är det en bra arena för det mer personliga mötet.

Personligen har hon fått uppleva hur en dement och aggressiv kvinna blivit mycket lugnare och gladare sedan hon börjat vara ute i trädgården.

– Visst ser vi resultat, även i brukarundersökningen. Alla har ökat sin utevistelse sedan projektet drog igång, säger Daina Måsviken. Dessutom är det så belönande för personalen, det blir verkligen en win-win för alla.


Fakta

Bakgrund: Framtidens trädgård

Är ett tvåårigt projekt inom Västerås kommun som inleddes i september 2013 med syftet att utveckla trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimulerar till utevistelse för äldre på servicehus, ålderdomshem och gruppboende.

I projektet har tre boenden fått ekonomiskt stöd för att anlägga en trädgård och hjälp att förbättra utemiljön; servicehuset Resmilan, ålderdomshemmet Södergården och gruppboendet Klockarkärleken. Projektet har finansierats med statliga prestationsmedel för svårt sjuka äldre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.