”Förhandling är mer attityd än teknik”

Förhandling Att förstå hur våra tankar och känslor påverkar oss är avgörande för att en förhandling ska bli värdeskapande. Förhandlingsattityden är till och med viktigare är förhandlingstekniken.

”Förhandling är mer attityd än teknik”

Framgångsrik förhandling är till 20 procent teknik och till 80 procent attityd. Det påstår Ulf Giege författare till boken Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd.

Han konstaterar att relationen och stämningen och de båda parternas inre känslor och tankar påverkar oss mer än vad vi tror. Därför är det viktigt att öka sin medvetenhet om dessa parametrar för att lyckas.

Grunden för en värdeskapande förhandlingsattityd är en god självkännedom och självkontroll. Då har man goda förutsättningar att skapa en relation som bygger mera på tillit och mindre på rädsla.

I boken beskrivs teknik och taktik för att uppnå fördelning av värde på ett effektivt sätt samt hur man skapar konstruktiva relationer och mera värde. Boken kan också användas som en handledning där man direkt kan hämta den kunskap man behöver inför en förhandling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.