Kampen om våra tankar

Kommunikation Hur påverkas vårt beslutsfattande av all den kommunikation som sköljer över oss i vardagen? Boken Kontroll ger läsaren insikt i hur effektiv kommunikation skapas och hur den kan kontrollera beteenden, attityder och varumärken.

Kampen om våra tankar

Erik Modig, forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm, har i sin forskning fokuserat på hur kommunikation påverkar beslut. I boken Kontroll – effektiv kommunikation och kampen om våra tankar, ger han läsaren en förståelse för hur effektiv kommunikation skapas och hur den kan kontrollera beteenden, attityder och varumärken.

Boken beskriver hur vi måste förhålla oss till kommunikation i en tid då vi varje dag översköljs av extrema mängder information. Den tar avstamp i idén om att skapa en metamodell för effektiv kommunikation. Istället för att lansera nya buzzwords eller teorier inleds boken med en sammanställning av 3 000 års kommunikationshistoria: allt från retorik och propaganda till PR och reklam.

− Genom att koppla min forskning om reklamkreativitet och effektiv kommunikation till aktuell hjärnforskning vill jag förklara de underliggande mekanismer som gör att kommunikation påverkar oss och sprids vidare, säger Erik Modig.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.