Försämrad punktlighet i tågtrafiken

Kvalitet 87,8 procent av alla persontåg nådde i fjol sin slutstation i rätt tid, visar Trafikverkets statistik över tågtrafikens punktlighet. Det är försämring jämfört med året innan samtidigt som det finns förklaringar.

Försämrad punktlighet i tågtrafiken

Under 2018 kom noga räknat 893 850 av 997 396 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid. Det innebär en punktlighet för helåret på 87,8 procent, vilket är 2,5 procentenheter lägre jämfört med 2017.

Roberto Maiorana, Trafikverket.
Foto: Trafikverket.

– Helt klart har vi under året som bransch inte lyckats leva upp till resenärernas och godstransportköparnas förväntningar om en punktligare järnvägstrafik. Det finns många förklaringar, men inga ursäkter, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområdet Trafikledning på Trafikverket.

En orsak till problemen är den ökade tågtrafiken – under fjolåret ökade resandetrafiken med 3 procent. Men det har också att göra med de stora väderrelaterade utmaningarna, menar Trafikverket i sin analys.

2018 var ett exceptionellt år då en lång, kall och snörik vinter på kort tid övergick till den varmaste sommaren i mannaminne. Under ett och samma år slogs rekord i snödjup – 175 centimeter på sträckan Sundsvall – Härnösand – och rekord i antalet rapporterade solkurvor och tågstörande bränder.

En annan förklaring är det allt intensivare arbetet med att rusta, modernisera och bygga ut järnvägen, vilket ledde till begränsad framkomlighet.

Läs även: Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg.

Under nästan hela 2018 låg punktligheten på en lägre nivå än under föregående år. Men under november och december förbättrades punktligheten och för december blev den 91,4 procent, vilket är det bästa resultatet för en decembermånad sedan 2014.

– Förbättringen har därefter fortsatt i januari i år, konstaterar Roberto Maiorana.

För att möta den ökade trafikmängden sker en upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägsnätet. I sommar genomförs stora underhållsprojekt för att få en robustare anläggning och vinterberedskapen ökar ytterligare med fler fordon för snöröjning.

– Trots de stora utmaningarna ligger vårt mål fast med 95 procents punktlighet år 2020, säger Roberto Maiorana.

Så beräknas punktlighet.

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken för persontågen ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.