Första svenska lärosätet med dubbel kvalitetsmärkning

Kvalitetsutveckling Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger Högskolan Väst omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete – både gällande utbildning och forskning. – Vi arbetar alltid ändamålsenligt, säger Liselott Lycke, kvalitetschef på Högskolan Väst. 

Första svenska lärosätet med dubbel kvalitetsmärkning
Liselott Lycke, kvalitetschef på Högskolan Väst. Foto: Högskolan Väst

För fyra år sedan, 2019, anmälde sig Högskolan Väst tillsammans med Linnéuniversitetet och Högskolan Borås till en pilotgranskning utförd av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet var att undersöka hur lärosätenas kvalitetssäkring av forskning såg ut. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kort därpå undrade UKÄ om något av dessa tre lärosäten kunde tänka sig att även bli granskade i sitt kvalitetssäkringsarbete av utbildningen, samtidigt som forskningen granskades. UKÄ ville undersöka om det gav synergieffekter. Det var inte aktuellt för Borås eftersom de redan blivit granskade avseende utbildning, och Linnéuniversitetet beslutade snabbt att inte ställa upp. Så efter en kort betänketid beslutade Högskolan Väst att ställa upp.

– Det innebar att vi gick in i utbildningsgranskningen ett år tidigare än planerat men vi hade en nära dialog med UKÄ, och såg att det kunde bli samordningseffekter, säger hon.

Så gjordes granskningen

Hösten 2019 skrevs självvärderingar där högskolan själva beskrev och bedömde hur man säkrade kvaliteten – en för utbildning och en för forskning. Under våren 2020 arbetade en bedömargrupp från UKÄ med underlagen och två platsbesök på högskolan genomfördes där intervjuer med medarbetare på högskolan hölls. I oktober 2020 kom resultatet – godkänt kvalitetsarbete med förbehåll, både inom utbildning och forskning.

– Det betyder att kvalitetssäkringsarbetet är bra och på god väg att uppfylla alla kriterier, och att lärosätet inom två år förväntas kunna åtgärda de brister som bedömargruppen har identifierat, säger Liselott Lycke.

Bäst att inte jämföra sig

Förbättrings- och utvecklingsarbetet har pågått sedan hösten 2020. Oktober 2022, två år efter beslutet från UKÄ, lämnades uppföljning i form av två återrapporteringar in till UKÄ. Där redovisades i korthet vilka åtgärder som hade tagits och argument och bevis för varför det var ändamålsenliga utvecklingsåtgärder.

Fakta

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

  • UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring
  • Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. 
  • Alla universitet och högskolor har fått sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. 
  • Granskningen var uppdelad i totalt åtta granskningsomgångar. 
  • I den åttonde omgången granskades även lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning.

Enligt Liselott Lycke är nyckeln till en hög kvalitet att inte titta för mycket på vad andra gör, utan alltid utgå från den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

– Vi arbetar alltid ändamålsenligt och jämför oss inte med andra. Vi ser också att man inte kan hantera utbildningsfrågor för sig, forskningsfrågor för sig, och ledarskapsfrågor för sig – utan att det är områden som hänger ihop. Nu har vårt kvalitetsystem blivit kvalitetsäkrat och det känns såklart jättebra!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.