Förväntningar påverkar tillfrisknande

Förväntningar kopplade till återgång i arbete spelar roll för hur diskbråckspatienter tillfrisknar efter operation. Det konstaterar Ann-Christine Johansson i en doktorsavhandling vid Hälsoakademin vid Örebro universitet.

Genom att före operationen fråga patienter om hur de ser på möjligheterna att återgå till arbetet efter operation, kan man identifiera vilka patienter som behöver ökat rehabiliteringsstöd.

Låga förväntningar före operation om att kunna återgå till arbetet efter operation, var exempelvis den faktor som bäst kunde förutsäga smärta, funktionsnedsättning livskvalitet och sjukskrivning ett år efteråt.

– Man vet att psykosociala faktorer inverkar på tillfrisknandet. I min studie har jag försökt se vilken typ av psykosociala faktorer som spelar roll, säger Ann-Christine Johansson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.