Fyra svenska vinnare av internationellt innovationspris

Innovation SIQ, Swedish Institute for Quality, har utsett fyra svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award. De fyra innovationerna bidrar till hållbar utveckling inom så vitt skilda områden som industriell kvalitetssäkring, ungdomars psykiska hälsa, personlig säkerhet och miljövänligt byggande.

Fyra svenska vinnare av internationellt innovationspris
Mats Deleryd, vd SIQ.

Quality Innovation Award är en internationell utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer som bygger på ett systematiskt arbete och ett klart identifierat kundbehov.

Utmärkelsen delas för närvarande ut i totalt 15 länder och är ett samarrangemang mellan nationella kvalitetsinstitut. SIQs partners i Sverige är Vinnova och Deloitte Sverige – båda medlemsorganisationer i SIQ.

Syftet med Quality Innovation Award är att ge innovationer från många olika länder möjlighet att jämföra sig med varandra över land- och branschgränser. På så sätt bidrar de också till att sprida kunskap och vara goda föredömen.

Läs även: De är bäst i världen inom innovation.

Den svenska utmärkelseceremonin äger rum den 7 februari 2019. De svenska bidragen kommer sedan att representera Sverige i den internationella tävlingen som har ceremoni i Beijing, Kina den 27 – 28 februari.

– Det är imponerande att se bredden på alla de innovationer som skickats in till tävlingen i år, säger Mats Deleryd, verkställande direktör för SIQ i ett pressmeddelande. Vi vill varmt gratulera de vinnande bidragen som på olika sätt bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling.

Som vinnare av Quality Innovation Award 2018 utsågs:

Gimic AB

Innovation: Cognitive cameras

Kategori: Micro och Start-up

Domarkommitténs motivering: Genom att använda sig av kognitiva kameror har Gimic AB utvecklat ett system som är självlärande och därmed kan upptäcka avvikelser hos serieproducerade produkter. Genom att kombinera det senaste från teknikerna kring ”big data” och ”machine learning” med kognitiva kameror och standardkomponenter har en lösning utvecklats vilken testats med goda resultat. Gimic erbjuder därmed en kostnadseffektiv lösning för kvalitetssäkring av produktionslinor och möjliggör därmed på sikt för många mindre organisationer att utnyttja teknik och bidra till utvecklandet av hållbara lösningar och Industri 4.0 på bredare front.

Landstinget i Värmland, Första linjen unga, Karlstadområdet

Innovation: Hurmårdu.nu

Kategori: Social & Healthcare

Domarkommitténs motivering: Innovationen Hurmårdu.nu erbjuder ungdomar med psykisk ohälsa en enkel och lättillgänglig webbtjänst. Innovationen har utvecklats i samarbete med ungdomar vilket har varit en viktig framgångsfaktor. Hurmårdu.nu är sannerligen banbrytande och representerar ett nyare, mer effektivt och bättre sätt att möta människors behov av råd samt vård och omsorg. Tjänsten är kommunicerande och inte bara informerande, vilket är nyskapande i jämförelse med liknande tjänster.

Nocilis

Innovation: Short Wave Infra Red (SWIR) Camera Chip

Kategori: Potential Innovation

Domarkommitténs motivering: Nocilis innovation är ett kostnadseffektivt kamerachip för kortvågs infrarött ljus som kan användas för personindentifikation genom att till exempel hålla upp sin handflata, istället för fingeravtryck, ansikts- eller pupilligenkänning.

Med en patenterad disruptiv teknisk innovation med ett kiselbaserat material har utvecklarna skapat ett mycket prisvärt sätt att kunna identifiera unika användare vilket kan användas i många olika applikationer. Short Wave Infra Red (SWIR) Camera Chip möjliggör nya applikationer och har stor potential att bli det nya sättet att identifiera användare och komma till stor nytta för många människor.

SolTech Energy AB

Innovation: SolTech ShingEl

Kategori: Responsible & Renewable Innovation

Domarkommitténs motivering: SolTech Energy har utvecklat takpanelen ShingEl, med integrerad solcellsteknik som ersätter andra takmaterial. Istället för att lägga en tjock panel ovanpå taket finns solcellerna integrerade i själva taket. Förutom materialbesparingen blir det ett snyggare tak som höjer byggnadens värde. Energin som genereras kan användas till driften av fastigheten och överskottet kan säljas tillbaka till el-leverantören. Vid utvecklingen har stor vikt lagts vid ett livscykelperspektiv vilket har lett till att hela 90 % av den byggnadsintegrerade solcellspanelen är återvinningsbar. Taksystemet tål snö och är testat för det nordiska klimatet. Det är dessutom starkt nog att gå på, och till och med starkare än en traditionell betongpanna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.