Gift samman miljö och kvalitet och stå starkare

Att gifta samman hållbarhetsfrågan och kvalitetsfrågan ger större utväxling i verksamheten. Det anser hållbarhetschef Alice Bah Kuhnke och kvalitetschef Peter Levin på ÅF. Hur de lyckats berättade de om på konferensen Kvalitetsmagasinet Live.

– När jag började på ÅF gick jag ut och sa att vi skulle tjäna pengar på hållbarhetsområdet. Det blev det en riktigt stor grej, berättar Alice Bah Kuhnke om när hon började som företagets hållbarhetschef för drygt tre år sedan.

Hon märkte snabbt att hon i rollen som hållbarhetschef behövde samarbeta med kvaliteschef Peter Levin för att hållbarhetsarbetet inte enbart skulle bli en isolerad process, utan något som genomsyrade alla företagets processer. För att lyckas menar hon att man som hållbarhetschef måste titta på verksamhetens befintliga processer och öppna upp dem istället för att uppfinna nya verktygslådor.

– Visst blev jag defensiv till en början, berättar Peter Levin. Man vill ju äga sin egen process och det känns svårt och jobbigt att ändra om.

Samma språk

Hållbarhetsmål arbetades fram och lanserades i företaget, men efter det hände ingenting. Hållbarhetsfrågorna nådde inte kärnverksamheten. För att öka förståelsen hos både ledning och medarbetare arbetade Alice Bah Kuhnke och Peter Levin tillsammans fram hållbarhetspolicys och krav. Och när de stod enade började det röra på sig.

– Jag märkte skillnad direkt när vi mejlade ut dokument gemensamt och även Peter uttryckte vikten av hållbarhet, säger Alice Bah Kuhnke.

Hon tror att det beror på att kvalitetsfrågan ofta är djupt rotad i en verksamhet. Genom att slå samman frågorna och visa att det är en gemensam sak får man lättare gehör och förståelse. Och att gifta samman frågorna har gett många positiva effekter.

– Idag pratar vi samma språk, vi kan tydliggöra krav, sammanföra intressenter och kommunicera gemensamt, förklarar Peter Levin.

Dessutom rapporterar de risker, hållbarhet och kvalitet gemensamt till ägare och investerare.

– Jag tycker det har fått en jäkla fart och vår fråga har blivit en viktig sak som nu diskuteras hos ledningsgrupp och på högre nivå, säger Alice Bah Kuhnke.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.