Så använder företag sociala verktyg

Bättre produktivitet, samarbete och lättare att bygga personliga nätverk. Det anser chefer i Europa är de sociala verktygens förtjänst. Men svenska chefer är mindre säkra på verktygens potential jämfört med sina europeiska likar.

Så använder företag sociala verktyg
Stock.xchng

2 700 chefer i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Sverige har deltagit i en undersökning om hur sociala verktyg används i företag. Studien, som utförts av Millward Brown på uppdrag av Google, visar att det är seniora chefer som driver användandet och använder verktygen oftare än juniora, 71 procent respektive 49 procent. I Sverige är intresset ungefär lika stort från båda hållen, eller egentligen lika svalt. Svenska chefer är mindre säkra på sociala verktygs potential jämfört med chefer i de andra länderna.

Tittar man på studien generellt visar den att tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att sociala verktyg kommer att förändra hur förtagen arbetar i framtiden. De som tar sig an verktygen kommer att växa snabbare och de som arbetar med sociala verktyg redan idag anser att de blir mer produktiva, har lättare att föra samman idéer och tankar från en geografiskt spridd grupp samt en snabbare förmåga att hitta information, människor och kompetens.

De främsta anledningarna till användandet av sociala verktyg är också samarbete och kunskapsutbyte, att hitta personer och information, att bygga personliga nätverk och professionella relationer samt att minska volymen och längden av mejl.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.