Guide för integrerade ledningssystem

I takt med en framväxande flora av ledningssystem har också intresset för integrerade ledningssystem ökat. Satsningen på ett gemensamt system bjuder dock på både möjligheter och svårigheter.

Ett ledningssystem definieras i ISO 9000 som ”ett system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål”. Ett ledningssystem är alltså inte enbart en beskrivning av vilket arbete som ska göras och hur det ska gå till utan också själva genomförandet. Alltför ofta uppfattas beskrivningen som ledningssystemet och den egentliga verksamheten blir något underordnat. Idag införs i organisationer olika typer av ledningssystem, ofta enligt nationella eller internationella kravstandarder såsom ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljöledning) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö). Men även SS 627799-2 (informationssäkerhet) och SS 624070 (kompetensförsörjning) förekommer i allt större utsträckning.

Intresset för att bygga ihop ledningssystemen till ett integrerat ledningssystem blir allt större. Ett sådant system, som i boken kallar verksamhetssystem, ska omfatta alla väsentliga funktioner, från ledning via ekonomi och inköp till produktion och distribution. Verksamhetssystemets huvudsakliga uppgift är att styra företagets produktion av varor och tjänster utifrån ett helhetsperspektiv. Systemet bör då ta hänsyn till frågor rörande kvalitet, yttre miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, kompetensförsörjning och etik eller socialt ansvar.

Denna bok behandlar de möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid arbete med att bygga ett integrerat ledningssystem. I boken diskuteras systemets syfte och uppbyggnad, samt standardernas krav på olika delar av verksamheten såsom ledning, medarbetare, ekonomi, försäljning, konstruktion och utveckling, produktion, resurser, kunder och samhället.

I speciella avsnitt tas förbättringsarbete och processbegreppet upp. I den processvåg som nu sveper fram i företagsvärlden, där det mesta blir kallat för processer, är det med stor tillfredsställelse jag noterar författarens kommentar ”…undvik att använda ordet process för något som inte är ett förlopp. Låt ordet behålla sitt värde!”.

Framställningen är övergripande och ger kanske inte så mycket praktiska råd för att bygga själva systemet. Den är skriven på ett enkelt och tydligt sätt och ger flera goda råd och idéer för den som står inför arbetet att skapa ett integrerat ledningssystem.

Fakta

Att integrera ledningssystem – bygga ett verksamhetssystem

Författare: Gerhard Persson

Förlag: SIS Förlag

ISBN 91-7162-626-3.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.