Ny guide till 5S

Hur planerar, genomför och upprätthåller jag ett lyckat 5S-arbete? Det är frågor som boken Lyckas med 5S vill ge svar på.

Ny guide till 5S

5S är en del av Leankonceptet och en metod för att uppnå högre effektivitet på arbetsplatsen. Författaren Oskar Olofsson är Leankonsult och har stor erfarenhet på området. I boken ger han exempel från olika typer av verksamheter inom produktion, serviceindustri och även hur 5S kan användas på administrativa processer.

Boken är upplagd som en guide som detaljerat går igenom de olika stegen för att rulla ut arbetet med 5S och hur man sedan lyckas med att få långsiktighet i arbetet med ständiga förbättringar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.