Här är första roboten som fattar tjänstemannabeslut

Förbättringsarbete Nacka kommun är först i landet med att testa ett automatiserat beslutsfattande av installation av eldstad. En robot hanterar ansökan och kommuninvånaren får svar på nolltid.
– Det finns flera typer av ärenden som också skulle gå att effektivisera på det här sättet, säger Henrik Palmblad-Wennergren digitaliseringsdirektör i Nacka kommun.

Här är första roboten som fattar tjänstemannabeslut
Foto: StockAdobe

Pilotprojekt syftar till att undersöka värdet av roboten och stadsledningskontoret har redan sett en stor potential både för att effektivisera processer och gällande besparingar. Än så länge används roboten endast för besluta om kamintillstånd men inom en snar framtid hoppas Henrik Palmblad-Wennergren att den också ska kunna användas inom andra bygglovsärenden.

– Det finns flera typer av ärenden kopplat till rena byggnationer som också skulle gå att effektivisera på det här sättet, och inte minst göra mer rättssäkra. Roboten hanterar reglerna exakt likadant, och tanken är ju att mänskliga handläggare ska göra detsamma. Men de är ju just det, människor – så där finns det en större risk för att det inte blir likvärdiga beslut.

Utöver bygglovsärenden har Nacka kommun planer på att testa roboten på skolskjutsutdelning, det vill säga beslut om vem som ska tilldelas ett SL-kort.

– Inom det området finns det framförallt ett stort administrativt värde. Kanske inte så mycket kopplat till rättssäkerhet, eftersom besluten redan är likvärdiga. Men internt skulle det frigöra mycket tid. Det känns rimligare att tjänstemännen ska kunna se över kvaliteten på olika utbildningar istället för att hantera utdelning av skolskjuts, säger Henrik Palmblad-Wennergren.

Den viktigaste vinsten som Henrik Palmblad-Wennergren har identifierat är att roboten ökar tillgängligheten. Man kan få ansöka och ta emot ett beslut dygnet runt och på nolltid.

– Egentligen kan man ju ansöka om tillstånd från butiken när man står redo att köpa sin kamin.

Henrik Palmblad-Wennergren kan inte se att det finns några risker med det nya arbetssättet och de negativa reaktioner som kan finnas kring införandet av ny teknik har uteblivit.

– Det har varit förvånansvärt lite skepsis kring den här nya hanteringen och det handlar nog till stor del om att vi har lyckats kommunicera hur värdefull omställningen är, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.