Hjälp för chef i projektorganisation

Det är en konst att leda komplexa projekt utan möjlighet att utöva styrning och kontroll. En ny bok ger hjälp på vägen.

Hjälp för chef i projektorganisation
Studentlitteratur

”Att leda osäkra och komplexa projekt” bygger på intervjuer med ledare från olika sektorer och miljöer. Författarna Lars Marmgren och Mats Ragnarsson drar slutsatser kring vilken typ av ledarskap som är effektivt för att leda arbete i projektform. Ramverk och riktlinjer, inte regler, är det som fungerar bäst. Ledaren måste också stödja gruppens samverkan och kunna hantera oväntade händelser.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.