Idécoacher lockar fram innovationskraften

Coacher, idécaféer och nätverk. I Katrineholms kommun och Torshälla stads förvaltning har man satsat friskt på att locka fram innovationskraften i medarbetarna.

Projektet Att skapa innovationstänkande miljöer startade för cirka två år sedan. Målet med projektet att skapa en mer kreativ arbetsvardag, något som blir allt viktigare för att möta de utmaningar som vård- och omsorg står inför. Sveriges befolkning blir allt äldre samtidigt som allt färre personer söker sig till yrken inom denna sektor.

Ulrika Hansson, kvalitetschef i Torshälla stads förvaltning berättar på Kvalitetsmagasinet Live att de började projektet med att sätta en tydlig ambitionsnivå, skapa en innovationsmodell och sedan presentera det för alla medarbetare i form av inspirationsträffar.

– Eftersom det handlar om medarbetare som arbetar mycket till en inte allt för hög lön var det viktigt att det frigjordes tid till detta under arbetsdagen. Det har också varit en viktig signal om projektets vikt, säger Ulrika Hansson.

Frivilliga idécaféer en gång i månaden med olika teman och korta arbetsplatsträffar med kreativa övningar har använts för att medarbetarna ska inspirera varandra och för att kanalisera idéarbetet.

Coaher och idétavlor

I innovationsmodellen beslutades det också om att tillsätta idécoacher. De har fått utbildning i innovationsprocessen och hur man håller coachande samtal.

– Viktiga egenskaper hos de som valdes ut är att har ett öppet sinne, är kreativa, mandat i gruppen och att de har förmågan att entusiasmera, säger Lena Fors, enhetschef Torshälla stads förvaltning och förklarar att alla idébärare får en idécoach kopplad till sig för att få hjälp och stöd att utveckla sin innovation.

– Men det har varit viktigt att idébäraren själv äger idén och utvecklingen av den, påpekar hon.

Några av idéerna som fötts under projektets gång är att använda dragbara kundkorgar som finns i mataffären för att lägga smutstvätten i. En medarbetare uppfann en kildyna då hon såg att brukarna ofta hasade ned från sin stol eller rullstol och ytterligare en uppfann ”Smarton”, ett hjälpmedel för att personer med funktionsnedsättning lättare ska kunna dra upp och ned persienner. Det är alltså allt från stort till smått.

– Det kan ses som kontroversiellt att använda skattebetalarnas pengar till att skapa idéer som gör att medarbetarna blir miljonärer, men vi ser det här innovationsarbetet som en otrolig möjlighet att skapa samhällsnytta. Vi jobbar också bara med idéerna tills de kan flyga själva, säger Cecilia Olsson, områdeschef Katrineholms kommun.

Hon förklarar att det hördes endel suckanden när projektet presenterades, men att det har skapat en otrolig kraft i verksamheten.

– Det smittar av sig, alla vill komma med idéer. För att synliggöra dem använder vi idétavlor, det inspirerar andra.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.