Uppnå 86 % högre effektivitet

På Kvalitetsmagasinet Live fick deltagarna svara på en enkät om sina mest och minst engagerade arbetstimmar. Nu har resultaten kommit.

Som en del i presentationen Lite mer engagemang, tack! med professor Rikard Larsson från Decision Dynamics och Lunds universitet, genomfördes en deltagarundersökning.

Analysen av de 85 svaren visar att respondenterna uppnår i genomsnitt 69 procent högre kvalitet, 86 procent högre effektivitet, 70 procent bättre samarbete och 69 procent högre snabbhet under sina mest engagerade timmar under en vanlig arbetsvecka, jämfört med sina minst engagerade timmar under motsvarande vecka. Detta värdefulla engagemang skapas till stor del av att arbetsuppgifter tillåter att man använder mer än dubbelt så mycket av sin potential jämfört med de minst engagerande uppgifterna.

Läs mer om hur du ökar topptimmarna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.