ISO tappar fart

Efter stark expansion av ISO-certifieringar de senaste åren bromsas spridningen upp något. Enligt ISOs årliga sammanställning kan det bero på att statistiken i den senaste mätningen hämtats från förstahandskällorna, de som utfärdar certifikaten. Tidigare har resultatet hämtats från ackrediteringsbolag och databaser, vilka inte visat sig vara en helt tillförlitlig metod. Dessutom är en ny version av kvalitetscertifieringen ute nu, ISO 9001:2008. Den kommer börja användas under nästa år. Inför millenieskiftet när standarden uppgraderades senast såg man en liknande nedgång, då många kunder valde att invänta den nya versionen. Miljöcertifieringen ISO 14001:2004 expanderar dock fortfarande starkt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.