It-konsulterna behöver skärpa till sig

Bemanningsbranschen förbättrade sina resultat sen tidigare år med avseende på antal nöjda kunder. It-konsulterna lovar för mycket och har svårt att leva upp till kundernas förväntningar. Det visar Svensk kvalitetsindex studie av företagstjänster.

Svenskt kvalitetsindex redovisar i årets första delrapport fem olika företagsbranscher vars tjänster betygsatts av deras kunder. Affärsjuristerna och revisionsbyråerna toppar rankingen och får goda omdömen överlag.

Bemanningsbranschen har ökat sitt antal nöjda kunder mest sen tidigare år. Academic Work, Adecco och Proffice ligger i topp. Lernia Bemanning får lägst betyg. Bemanningsföretagen får generellt goda omdömen vad gäller klagomålshantering och i detta avseende är Manpower bäst.

It-konsulterna är den enda bransch som får ett lägre betyg är förra året. Bland de större aktörerna har Tieto minskat kraftigast, följt av IBM. Logica har tappat minst poäng. Kunderna till Tieto upplever att tillgängligheten och flexibiliteten hos personalen är bristfällig. IBM får låga betyg på att hålla tids- och budgetramar samt hur kunderna upplever den löpande uppföljning och utvärderingen kring projekt. Detta tillsammans med att it- konsulterna har en förmåga att lova för mycket gör att företagen har en lång väg att vandra för att tillfredsställa sina kunder.

Möter kundernas förväntningar

I årets mätning ingår även managementkonsulter. Till skillnad från it-branschen är de bättre på att leva upp till kundernas förväntningar samt att lojaliteten till sin managementkonsult är högre än till sin it- konsult.

Resultaten bygger på svar från telefonintervjuer med cirka 4000 enskilda företagare som representerar den svenska efterfrågan på bland annat servicekvalitet, förväntningar, kundnöjdhet, lojalitet och prisvärdhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.