It-problem drabbar patienter i Stockholm

IT Sjukvården i Stockholm har drabbats av nya allvarliga problem med datasystemet för sjukjournaler. För patienterna innebär det längre väntetider, uppger DN.

Take Care är namnet på det datasystem som sjukvården i Stockholm använder och som gör det möjligt att ha en enda sammanhållen journal, oavsett var patienten får vård. Även förra veckan rapporterades om liknande problem med journalsystemet. Störningarna innebär att personalen kan läsa, men inte skriva in nya uppgifter i systemet.

Konsekvenserna av datahaveriet blir enligt uppgifter till DN mycket kännbara, med bland annat längre väntetider som följd.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.