”Kärnan i förändring är alltid lärandet”

Förändringsarbete Hur lyckas man med bäst med förändringar? Glöm smarta verktyg och snygga modeller, lägg istället krutet på själva lärandeprocessen.

”Kärnan i förändring är alltid lärandet”
Ulrika Ernström

Azadeh Fazl Mashhadi har forskat på hur företag kan förändra sina arbetssätt inom produktutveckling. Som industridoktorand på Chalmers TME, Institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation, har hon kombinerat sin forskning med att arbeta med verksamhetsutveckling på Volvo Trucks och Volvo Penta.

Nu har hon tagit fram direkt användbar kunskap om hur företag kan förändra sitt arbetssätt inom produktutveckling.

– Det finns en hel del forskning som presenterar olika metoder kring förändring. Men det finns få empiriska studier om hur man ska genomföra dem i praktiken, säger hon.

Sätt dig in i problemet

Azadeh Fazl Mashhadi konstaterar att det finns mycket som kan få goda förändringsidéer att slå fel. Att verkligen förstå problemet innan man går in i en förändring är en viktig slutsats. Men framför allt pekar hon på vikten av lärandeprocessen för att lyckas med en förändring.

– När man väl har förstått ett problem kan man inte bara trycka in en massa verktyg och nya arbetssätt i organisationen för att lösa det. Kärnan i förändring är alltid lärandeprocessen. Det handlar om att ge människor tid och utrymme att lära sig att arbeta på ett bättre sätt, ge dem möjlighet att ta till sig förändringen och anpassa verktygen efter verkligheten i företaget, säger hon.

En svårighet vid förändringar är tidsaspekten, eftersom företag ofta har bråttom att nå sina nya mål.

– Ofta vill man ha ett snabbt resultat. Och det kan man få, men då blir det inte stabilt, säger hon.

Minskade timkostnaden

Azadeh Fazl Mashhadi har tagit fram ett tillvägagångssätt för hur företag kan underlätta lärandeprocesser vid förändringar, en metod hon kallar ”En plattform för lärande baserad på ett antal lärallianser”. Det är ett konkret verktyg för att arbeta med förändringar inom produktutveckling.

Resultaten av hennes forskning har redan gjort avtryck. Inom Volvo Penta, där Azadeh Fazl Mashhadi genomförde en av sina tre studier, minskade timkostnaden för produktutveckling med elva procent under projekttiden 2009 – 2014. Och trots att produkterna under samma period blev allt mer komplexa, gick det lika snabbt att utveckla dem.

Vågar pröva sig fram

Martin Vansvik, projektkontorschef för produktutveckling på Volvo Penta, berättar att företaget har genomgått stora förändringar under forskningsprojektet – som även har spridit sig till andra områden än produktutvecklingen.

Han kallar Volvo Penta för en lärande organisation, som numera jobbar helt annorlunda med förändringsprocesser.

– Azadehs forskning har visat vägen mot en atmosfär där vi inte är rädda för förändring eller att pröva nya saker, och där vi dessutom vågar göra fel. Transparensen och den lärandekultur som numera finns i företaget gör att vi lär oss av våra misstag och sprider kunskapen, säger han.

Läs mer: Orchestrating the implementation of new practices in product development: Learning through action research at the Volvo Group

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste