Korruption kopplas till ohållbara affärer

Korruption Sverige placerar sig visserligen väl när det gäller korruption.
Men på en global marknad tornar hoten upp sig – inte minst när det gäller att lyckas med hållbarhetsmålen.

Korruption kopplas till ohållbara affärer
Bara misstanke om korruption skadar ett företag, menar Hayaat Ibrahim på IMM.

Sverige får återigen 85 poäng när Transparency Internationals redovisar sitt årliga korruptionspreceptionsindex. Det ska jämföras med det globala snittet på 43 poäng. Sverige hamnar därmed på en fjärdeplats, för fjärde året i rad.

Men det är inte läge att luta sig tillbaka och vara nöjd, menar Institutet Mot Mutor, IMM. För våra nordiska grannar Norge och Finland har faktiskt stärkt såväl placeringar som poäng. Och det finns orosmoln.

– Samtidigt som våra nordiska grannländer klättrar i placering, står Sverige kvar och stampar på samma poäng. Detta är en tydlig indikation på att vi behöver ta ett större krafttag för att komma till rätta med våra korruptionsutmaningar, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare för IMM.

Jäv och intressekonflikter

För även om vi ligger bra till betyder inte det att inte fel begås. I Sverige handlar korruption ofta om jäv och intressekonflikter. Ur företagssynpunkt är det förstås viktigt att inte ens misstänkas för missförhållanden.

Men det som IMM lyfter är risken för korruption vid affärer utomlands, just mot bakgrund av det globala snittet. Två av tre länder har ett index på under 50 poäng. Alltså bör svenska företag som verkar globalt analysera riskerna och vidta förebyggande åtgärder, menar Hayaat Ibrahim.

Hållbarhetsmål hotas

– Allt fler företag och organisationer har fått upp ögonen för hur korruption inte bara bidrar till ohållbara affärer, utan även hur det hänger ihop med hela hållbarhetsagendan. Om vi ska kunna uppnå målen i Agenda 2030 måste vi först få bukt med den globala korruptionen. Därför behöver det förebyggande arbetet mot korruption stärkas ytterligare, säger hon i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.