Kortare arbetsdagar på försök

Arbetsmiljö Kan kortare arbetsdagar öka kvaliteten i en verksamhet? Det ska forskare i Göteborg utreda. På Svartedalens äldreboende i Västra Hisingen har ett test med arbetstiden nyligen dragit igång. Personalen ska jobba sex timmar om dagen i stället för åtta – med bibehållen lön.

Kortare arbetsdagar på försök

I förra veckan fick de anställda på Svartedalens äldreboende i Göteborg ett nytt arbetsschema. I stället för att jobba i 8-timmarspass blir passen nu 5-7 timmar långa, totalt 30 timmar per vecka. De 70-talet anställda som är med i projektet har samma lön som tidigare trots att arbetsdagen blir kortare.

Försöket, som ska pågå i ett år, har drivits fram av stadens rödgröna majoritet. Avsikten är att se hur den förkortade arbetstiden påverkar personalens mående och kvaliteten i äldrevården. Resultatet ska sedan utgöra underlag för beslut om sextimmarsdagar kan vara en framtid på kommunens övriga arbetsplatser.

Under försökstiden ska forskare studera skillnader mellan Svartedalens äldreboende och ett annat äldreboende med vanliga arbetstider, det vill säga 8-timmarspass. Framförallt är det tre områden som ska studeras: hälsoeffekter, sjukfrånvaro och effektivitet.

Deltagarna kommer att få fylla i en enkät före, under och efter projektet. Samtidigt ska hälsokontroller göras på samtliga medarbetare i de äldreboenden som ingår studien.

Projektet beräknas kosta 8 miljoner kronor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.