Kreativitet kräver modiga ledare

Hur kan vi som ledare vårda och stimulera kreativiteten hos våra medarbetare? Ledarskap för kreativitet har som syfte att stimulera till reflektion och diskussion. Exempel från verkligheten leder oss på vägen.

Kreativitet är kopplat till skapande av något genuint nytt, eller nya och unika kombinationer av kända element. Kreativitet handlar om den individuella processen och om att få och bearbeta goda idéer. Innovation däremot, handlar om att kollektivt realisera idéerna till konkreta produkter med någon form av mätbart eller uppskattat värde. Människan är kreativ och generar idéer som bidrar till att forma vår framtid. Vår skapande kraft, vår förmåga att tänka nytt och annorlunda är både ett stort ansvar och en svindlande möjlighet.

Exempel ger tankar

Temat i denna bok är hur vi som ledare kan vårda och stimulera kreativiteten hos våra medarbetare. Ambitionen är inte att ge färdiga lösningar eller förslag utan att stimulera till enskilda reflektioner och gemensamma diskussioner. Varje kapitel inleds med en färgstark och illustrativ personbeskrivning, som är kopplad till de frågor som diskuteras i kapitlet. Vi får exempelvis möta Janet och Alexander på Centralrestaurangen som har massor av utvecklingsidéer, men där ägaren inte vill omsätta dem i praktiken. Vi får träffa Karl, 43 år och ekonom som byter jobb till ett mindre företag efter 16 år på det gamla och upplever en ”kulturchock”. De flesta kapitel avslutas också med ”punkter för reflektion och diskussion – enskilt och i grupp”.

Kan inte kommenderas

Kreativa idéer kan inte kommenderas fram. Att aktivt stödja förslag och initiativ som kan förändra den egna auktoritetsbasen kräver mod och integritet. Likaså kan det vara krävande att uppmuntra till öppet och energiskt ifrågasättande – många ifrågasättande kommer ju att gälla ledarens egna åsikter. Ledare för kreativitet måste säkra ett handlingsutrymme för långsiktiga och innovativa uppgifter. Det dagliga arbetet får inte ockupera alla befintliga resurser.

En god ledare?

Goda ledare för kreativitet är, enligt författaren, de som drivs av nyfikenhet och intellektuell djärvhet, och som förmår tända den inre glöden hos människor – som lyckas röra vid hjärta och hjärna med ett slags trollspö och få människor att brinna för idéer, nytänkande och en bättre framtid. Boken, som vänder sig till dig som är ledare eller som siktar på ledande roller i framtiden, ger en hel del nya tankar. Speciellt uppskattar jag de personbeskrivningar som utgör tänkvärda diskussionsunderlag i olika avseenden.

Fakta

Ledarskap för kreativitet

Författare: Jan Rollof

Förlag: Studentlitteratur

ISBN 91-44-03233-1

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.