Krishantering

Enron-skandalen, Barnevik-affären och SAS-olyckan i Milano är alla exempel på kriser. Hur en organisation ska handla i en sådan situation förklarar Thomas Skoglund i boken Krishantering.

Att förbereda sig väl har visat sig avgörande. Företaget måste ha överblick över sina relationer och ha en organisation där alla vet vad de ska göra om olyckan är framme. Händelser som fusioner, avskedanden och omorganisationer kan leda till en kris om de inte hanteras rätt. I boken analyseras flera kända exempel på kriser.

Boken ges ut av Affärslitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.