Kundtjänststandard snart på svenska

I slutet av förra året kom den nya europeiska standarden för kundkontaktcenter. Nästa vecka ges den ut på svenska.

Den nya standarden har utvecklats av det europeiska standardiseringsorganet CEN. Den ska underlätta kvalitetssäkring av den egna kundtjänstverksamheten men också göra det enklare att jämföra kvaliteten på tjänster inom kundtjänstområdet. Standarden omfattar alla som arbetar med kundrelationer, oavsett bransch och kommunikationskanal.

– Standarden innehåller en beskrivning över vad man behöver arbeta med för att leverera kundservice med kvalitet, berättar Tina Wahlroth, konsult på Mercuri International och medlem i den tekniska kommittén hos SIS som representerat Sverige i frågan.

Lätt att förstå

Sedan standarden blev klar har det pågått ett intensivt arbete med den svenska översättningen.

– Det har varit ett omfattande och noggrant arbete, då vi vill att texterna ska vara lätta att förstå och att andemeningen i innehållet verkligen ska nå fram till användarna, berättar Tina Wahlroth.

Den svenska versionen av standarden, som har det snärtiga namnet SS-EN 15838:2009, ska finnas tillgänglig den 15 mars på SIS hemsida.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.