Kvalitet från A till Ö

Det lönar sig att arbeta med kvalitetsutveckling om man gör det klokt och långsiktigt. Men hur gör man och vilka förutsättningar krävs för att lyckas? I boken Kvalitet från A till Ö får du veta mer.

Kvalitetsbegreppet har vidgats från att handlar om felfria produkter till att de också ska skapa värde för de som köper och använder dem.

– Våra produkter och processer måste också ta hänsyn till miljö och kommande generationer. Vi går mot ett kvalitetsutvecklande samhälle, säger Bengt Klefsjö, som är professor i kvalitetsteknik och skrivit flera läroböcker på universitetsnivå. Nu riktar han sig även riktar mot en bredare publik.

I boken Kvalitet från A till Ö delar han med sig av sina erfarenheter. Läsaren får en genomgång av bland annat, kvalitetsbegreppet, kvalitetsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Genom ett annorlunda upplägg och många verbala och tecknade illustrationer är boken lättillgänglig men med en fast förankring i Bengt Klefsjös forskning och erfarenhet från kvalitetsområdet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.