Kvalitetsrollens framtida utmaningar i fokus

KM Live Förändringstakten går allt snabbare och dagens organisationer ställs inför ständigt nya utmaningar. Konferensen Kvalitetsmagasinet Live är nu igång och visar på verktygen som behövs för att möta utmaningarna.

Kvalitetsrollens framtida utmaningar i fokus

Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, inledde dagen på temat ”Att leda för framgång i en turbulent värld”.

– Det som krävs är bland annat att integrera omvärlden i den egna verksamheten, det vill säga miljö, ekonomi och sociala aspekter. För ledningen gäller det framförallt att få med de ”aktivt engagerade” för att hela organisationen ska styras i rätt riktning, betonade han.

Att det finns ett tydligt och närvarande ledarskap och en organisation där medarbetarna känner sig både sedda och bekräftade, betonade Johan Oscarsson, vd för MTR Tunnelbanan. Företaget har två gånger – 2014 och 2018 – tagit hem den prestigefulla Utmärkelsen Svensk Kvalitet för sin kunddrivna och välplanerade verksamhet.

– Förbättringsresan startade 2009 och sedan dess är ständiga förbättringar för fler och nöjdare kunder vårt huvudfokus, förklarade han.

Omkring 200 personer deltar i konferensen som äger rum på Quality Hotel Globe i Stockholm, där även Laura Hartman, forskare och ordförande i Tillitsdelegationen, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingsborgs stad, Kelly Odell, ledarskapsexpert, Oskar Henriksson, leg psykolog, och Marie Hallander Larsson, HR-direktör Akademiska Hus, medverkar.

Under eftermiddagen kan deltagarna välja mellan olika spår och lyssna till talare som Thomas Dimming, Humagic Group, Britt-Marie Olsson, SJ, Jan Lenning, Chalmers, Pernilla Gustavsson, Axfood, Danny Aerts, Internetstiftelsen samt Hans Eliasson och Björn Lenér, IMF Electronic.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.