SIQ-modellen har kommit i ny version

Verksamhetsutveckling SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling lanserar i dagarna en ny version av sin populära managementmodell. Den nya versionen innehåller flera nyheter, framförallt i den handbok som fungerar som praktisk handledning till modellen.

SIQ-modellen har kommit i ny version

Sedan SIQ Managementmodell första gången lanserades 1991 har den använts för kundorienterad verksamhetsutveckling av tusentals organisationer inom både privat och offentlig sektor. Men med tanke på den höga förändringstakten i samhället ställs också ökade krav på att modellen ständigt anpassas till sina användare.

– Vår ambition är att leva som vi lär och kunna tillhandahålla en modell som är adaptiv och anpassad för den verklighet och de utmaningar som dagens organisationer står inför, säger Anders Fundin, som tillträdde som forskningsledare på SIQ den 1 februari.

Interaktiv forskning

För ett par år sedan inleddes ett större projekt i riktning mot en ännu bättre och mer användbar modell. Utvecklingsarbetet skedde genom så kallad interaktiv forskning, där forskare och praktiker tillsammans med användare testade och utvecklade nya vägar.

Resultatet blev en modell som är enklare, mindre fokuserad på dokumentation och mer inriktad på yttre effektivitet och resultat. Modellen har bland annat använts inom ramen för ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” samt ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola”.

Läs även: Utdelning av utmärkelsen Bättre Skola.

– En av de större förändringarna är att modellen fick ett större fokus på yttre effektivitet och hållbarhet. Nu är fördelningen 50/50 mellan intern och yttre effektivitet, inklusive ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, förklarar Anders Fundin.

En annan stor förändring var att 13 grundläggande värderingar ersattes med fem så kallade framgångsfaktorer:

1. Skapa värde med kunder och intressenter

2. Leda för hållbarhet

3. Involvera motiverade medarbetare

4. Utveckla värdeskapande processer

5. Skapa innovation och förbättra verksamheten

Förändringar i handboken

Utvecklingsarbetet har därefter fortsatt, framförallt med hjälp av input från användare och examinatorer, och i dagarna lanseras version 2019:1 som nu finns för nedladdning. Med den nya versionen har det inte skett så stora förändringar i själva modellen, den så kallade arbetsboken. Däremot innehåller handboken flera nyheter.

– Syftet är att tydliggöra vissa begrepp, utan att behöva göra för stora förändringar i arbetsboken, säger Anders Fundin.

Bland annat finns ett kapitel, där man diskuterar och ger perspektiv på vilka olika former av styrning som med fördel kan användas för olika typer av processer, som till exempel detaljstyrning kontra tillitsstyrning.

– En av de stora utmaningarna för dagens organisationer är att kunna kombinera stabila processer som minskar variationer med agila processer som stimulerar till innovation och nytänkande. Och för att klara den balansgången krävs en väl anpassad processtyrning, konstaterar Anders Fundin.

Ett avsnitt om innovation har också uppdaterats där man beskriver skillnaden mellan små, ständiga förbättringar och stora radikala förändringar.

– Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vår ambition är att göra en uppdatering minst en gång om året. Därför är vi tacksamma för alla tips och idéer som vi nu kan ta med oss in i arbetet med nästa års utgåva, säger Anders Fundin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.