Låga förväntningar ger kvinnor sämre lön

Professor Karin Jonnergård lät nyexaminerade akademiker svara på en enkät. Fem år senare visade det sig att männen både nått högre positioner och lyckats tjäna mer än kvinnliga kollegor. En förklaring tycks vara att kvinnor inte förväntar sig bättre.

Projektet Att träda in i en profession har analyserat föreställningar och strategier för att etablera sig inom en professionell organisation. Studien har letts av Karin Jonnergård, som är professor vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, och främst byggt på enkäter som skickats ut till nydisputerade akademiker och förstagångslicenserade revisorer.

Förväntningar en käpp i hjulet

Resultatet av studien visade att alla män och kvinnor som svarat på enkäten kände sig välkomnade till sina arbetsplatser. Trots det hade männen fått högre lön och högre positioner fem år senare. Intressant är att orättvisan inte verkade upplevas som problematisk av dem som svarat på enkäten. En möjlig förklaring är att kvinnor och män har olika förväntningar. Kvinnor förväntade sig helt enkelt inte att komma lika långt. De var också i högre grad beredda att lämna sina jobb.

Studien ville även undersöka relationen mellan karriär och etnicitet men misslyckades, nästan ingen av revisorerna hade utländsk bakgrund.

-Vi forskare häpnade faktiskt när vi märkte detta, säger Karin Jonnergård i ett pressmeddelande från Riksbankens jubileumsfond, och tillägger att orsakerna till detta är något som får undersökas mer i framtiden.

Undersökningen

Ladda ner mer information från den här adressen:

www.rj.se/svenska/1158/var/fundID/130

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.