Ökad jämställdhet och minskat lönegap med ny delegation

Kvinnors lönekuvert är för tunna tycker jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Orimligt med en könssegregerad arbetsmarknad säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Regeringens nya botmedel på problemen: en delegation.

Arbetslivet är ännu inte jämställt och lönegapen mellan könen är för stora, tycker regeringen.

– Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att kvinnors utbildning lönar sig lika mycket som männens, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

– I kvinnodominerade sektorer är karriär- och utvecklingsmöjligheterna ofta begränsade. Det är orimligt att vi 2011 fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

För att komma till rätta med problemen tillsätter regeringen nu en delegation, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, som ska utreda kvinnors och mäns villkor samt föreslå insatser som ska göra att skillnaderna mellan könen försvinner.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, har utsetts till ordförande för delegationen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.