Kvinnliga pendlare är mer stressade

Kvinnor tar ett större helhetsansvar för inköp och barnhämtning i samband med att de pendlar till jobbet. Det ökar stressfaktorn, enligt en ny undersökning.

En brittisk studie har kommit fram till att den upplevda stressen av att pendla är större för kvinnor än för män. Män är i regel opåverkade av pendlingen, trots att resandet tar längre tid för dem, skriver nättidningen Du&jobbet och hänvisar till en artikel i Journal of Health Economics.

Kvinnor som har barn i förskoleåldern är särskilt illa ute, de upplever nämligen pendlingens påverkan som inverkan fyra gånger så stor som män med förskolebarn. Forskarnas förklaring står att finna i att kvinnorna tar ett större helhetsansvar för hemmet och adderar matinköp och dagishämtning till pendlingen. Tidsbrist och minskad flexibilitet gör att pendlingen blir mer stressande för kvinnor, skriver Du&jobbet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.