Lärare lämnar sitt yrke

Över hälften av lärarna vill lämna, eller har lämnat yrket. Skälen är lön, arbetsmiljön och arbetsbördan, visar en temperaturmätning.

Skolportens enkätundersökning bland 454 svarande visar att 243 svarade ja på frågan om de övervägde att byta yrke. 123 svarade nej och 88 var osäkra.

De vanligaste skälen till karriärbyte är lönen, arbetsmiljön, arbetsbördan och en ökning av administrativa uppgifter. Men också krav från samhälle, arbetsgivare och föräldrar samt den negativa synen på lärarrollen i media.

– Det är lätt att bli nedslagen av resultaten av vår enkät, men jag vill betona att av de 123 personer som svarat nej, har många vittnat om att de anser sig ha världens bästa yrke! Som en person svarade: “Det är ett yrke där man får jobba med sitt största intresse. Som ett fotbollsproffs ungefär” ,säger Therese Mabon, vd Skolporten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.